Szukaj
Subskrypcja
Reklama w serwisie
Kontakt
Strona główna Wiadomości Inspiracje Tematy Raporty E-book Szkolenia
Wiadomości
 

Strażak, dziennikarz, polityk, piłkarz – jakim zaufaniem cieszą się poszczególne zawody? (European Trusted Brands)

Kategoria: Badania marketingowe | Autor: | Data: 21 kwietnia 2013
Słowa kluczowe: european trusted brands, reader’s digest


Wśród zawodów największym zaufaniem Polaków cieszą się te związane z ochroną życia i zdrowia, najmniejszym – polityczne. To główny wniosek z najnowszego badania European Trusted Brands, przeprowadzonego przez Reader’s Digest.


Na pierwszym miejscu jako godnych zaufania Polacy wymienili strażaków, na drugim – pilotów samolotów cywilnych. W czołówce zestawienia znalazły się też zawody medyczne. Najmniejszym zaufaniem Polacy darzą polityków, liderów związków zawodowych i piłkarzy.

Strażak to najbardziej godny zaufania zawód w całej Europie – ufa mu 94% Polaków i 92% Europejczyków
. Na drugim miejscu we wszystkich krajach objętych badaniem znaleźli się piloci samolotów cywilnych – w Polsce ufa im 84% ankietowanych.

Najmniej zaufaną grupą zawodową w Polsce są z kolei politycy i liderzy związków zawodowych. Ufa im odpowiednio 3% i 15% respondentów.

W ciągu ostatnich lat zaufanie do zawodów medycznych spadło, niemniej profesje te nadal są wysoko cenione. Przeciętny Europejczyk darzy dużym zaufaniem przede wszystkim pielęgniarki (82%) i farmaceutów (80%).Lekarzom ufa nieco mniej Europejczyków (76%), a w Polsce różnice te są jeszcze większe. Jeśli Polacy ufają przedstawicielom zawodów medycznych, na pierwszym miejscu wymieniają farmaceutów (78%), za nimi pielęgniarki (76%). Lekarzom ufa jednak tylko 57%. W krajach objętych badaniem European Trusted Brands mniejsze zaufanie do lekarzy zanotowano jedynie w Rosji (47%).W Rumunii i Rosji niskie jest zaufanie do pielęgniarek, do strażaków zaś mniejsze niż w pozostałych krajach europejskich. Polskę wyróżnia natomiast stosunkowo niski poziom zaufania do lekarzy. Mniejsze niż w większości krajów jest też zaufanie do księży (duchownych) w Polsce.Zaufanie do zawodu nauczyciela znajduje się w Europie na stabilnym poziomie. Średnio trzech na czterech ankietowanych uważa, że jest to zajęcie budzące zaufanie. W Polsce nauczycielom ufają średnio dwie na trzy osoby.

Największym zaufaniem społecznym profesja ta cieszy się na dalekiej północy. W Finlandii aż 90% badanych zadeklarowało, że ufa nauczycielom. Ma to najprawdopodobniej związek z tym, że edukacja jest jednym z kluczowym obszarów polityki fińskiego rządu. Najmniejszym zaufaniem nauczyciele cieszą się w Rumunii, jednak nadal ufa im ponad połowa respondentów (57%).

Poziom zaufania do przedstawicieli prawa jest bardzo zróżnicowany. W dużej mierze zależy on od kraju i efektywności jego systemu prawnego. Ogólnie, spośród zawodów związanych z prawem, największym zaufaniem w Europie cieszą się policjanci, którym ufa ponad połowa ankietowanych (57%).

W Polsce jednak poziom zaufania do policjantów jest jednym z najniższych w Europie. Niecałe 50% Polaków ufa przedstawicielom tego zawodu; niższe wyniki zanotowano jedynie w Czechach (42%), Rumunii (35%) i Rosji (20%).Największym zaufaniem policjanci są darzeni w Finlandii (92%) i Szwajcarii (77%). Niemal 4 na 10 ankietowanych w Europie ufa sędziom i prawnikom.

Wśród Polaków odsetek osób deklarujących zaufanie do tych profesji jest nieco niższy – odpowiednio 31% i 37%. Sędziom najmniej ufają Słoweńcy (20%), a prawnikom – Portugalczycy (19%). Najwyższym zaufaniem profesje te cieszą się w Finlandii, Niemczech oraz Szwajcarii.Niezbyt wysoki poziom zaufania do dziennikarzy w Europie w porównaniu do wyników z ubiegłego roku niewiele się zmienił. Obecnie odsetek osób deklarujących zaufanie do tej grupy zawodowej wynosi 30%.

W Polsce dziennikarzom ufa nieco więcej osób (33%). Najmniejsze zaufanie do dziennikarzy mają mieszkańcy Rosji (17%), Belgii (21%) i Francji (21%). Największe – mieszkańcy Słowenii (49%) i Rumunii (45%).Piłkarze należą do grup zawodowych cieszących się najniższym zaufaniem społecznym. Ufa im zaledwie 20% Europejczyków. Najniższy poziom zaufania do piłkarzy zaobserwowano wśród Francuzów (9%). Mniejszym zaufaniem w tym kraju są darzeni jedynie politycy (7%).

Najbardziej piłkarzom ufają natomiast Słoweńcy (33%), Finowie (32%) i Rosjanie (30%). W Polsce piłkarzom ufa jedynie co piąty ankietowany.Spośród wszystkich zawodów najmniejszym zaufaniem Europejczycy, w tym Polacy, darzą polityków. 90% Europejczyków nie ufa politykom.

Polscy respondenci nie ufają politykom jako grupie zawodowej, ale także nie mają zaufania do polityki rządu. Obok Czechów, Słoweńców i Portugalczyków są najmniej ufnym narodem, jeśli chodzi o działania rządu. Z kolei największe zaufanie do polityki prowadzonej przez rząd deklarują Szwajcarzy i Finowie.

Opinia Polaków na temat polityków jest szczególnie zła i to niezależnie od składu parlamentu i partyjnych barw władzy
. W 2010 r. ufało politykom w Polsce 2% obywateli (czterokrotnie mniej niż średnio w Europie), a w 2013 r. 3% (ponad dwukrotnie mniej niż w innych krajach).

Polacy największe zaufanie do polityki rządu deklarują w obszarze polityki zagranicznej, ochrony środowiska i edukacji. Rzadziej niż pozostali mieszkańcy Europy ufamy działaniom rządu w obszarze służby zdrowia, opieki nad osobami starszymi, opieki społecznej czy zatrudnienia.

Zarówno w Polsce, jak i średnio w Europie najmniejszym zaufaniem społeczeństwa cieszy się polityka rządu w obszarze zatrudnienia – ufa jej zaledwie 20% badanych. Największy brak zaufania wykazują Portugalczycy, Słoweńcy i Czesi, najmniejszy Szwajcarzy (zaufanie na poziomie 56%).

W Europie niskim zaufaniem społecznym darzona jest również polityka imigracyjna, zwłaszcza w Belgii, Czechach i Francji. Większe niż przeciętnie zaufanie wykazują jedynie Finowie i Niemcy.

Niskim zaufaniem Polacy darzą działania rządu związane ze służbą zdrowia i opieką nad osobami starszymi – zaufanie w tym obszarze deklaruje zaledwie 9% respondentów. To mniej niż wynosi średnia dla wszystkich krajów europejskich biorących udział w badaniu.

Polityce rządowej w obszarze opieki nad osobami starszymi ufa 17% Europejczyków, dla służby zdrowia odsetek ten wynosi 28%. Podobne różnice są widoczne w zakresie opieki społecznej. Zaufanie do tego aspektu polityki rządu deklaruje 12% Polaków przy średniej europejskiej wynoszącej 23%.

Polacy, obok Rosjan, wykazują najmniejsze zaufanie w Europie w kwestii polityki zdrowotnej. Największe zaufanie do działań rządu w tym obszarze mają natomiast Belgowie i Francuzi – deklaruje je ponad połowa respondentów. W obszarze opieki nad osobami starszymi najbardziej sceptyczni wobec działań rządu są Czesi, najbardziej zadowoleni są natomiast Szwajcarzy.

Zaledwie co czwarty Europejczyk jest zadowolony z polityki gospodarczej rządu. Najmniejsze zaufanie w Europie w tym obszarze wykazują Czesi, największe natomiast Szwajcarzy, Niemcy i Finowie.

O badaniu

Organizatorem badania European Trusted Brands jest Reader’s Digest. Oprócz tematyki marketingowej coroczne badanie European Trusted Brands porusza również tematy społeczne.

Badanie prowadzone jest rokrocznie (od 2001 r.) w kilkunastu krajach europejskich. Tegoroczna edycja objęła 12 krajów: Belgię, Czechy, Finlandię, Francję, Holandię, Niemcy, Polskę, Portugalię, Rosję, Rumunię, Słowenię i Szwajcarię. Wzięło w niej udział 18 314 respondentów.

Badanie realizowano metodą kwestionariusza on-line lub wywiadów pocztowych. Próba została dobrana tak, aby odzwierciedlała szeroki profil badanej populacji.


Komentarze do artykułu dodaj komentarz
nie ma jeszcze komentarzy


Aby otrzymać dostęp do komentowania

proszę się zalogować

Wystarczy wpisać w poniższe pole adres e-mail, na który otrzymują Państwo biuletyn, i przycisnąć Dalej.

 

Nowi użytkownicy mogą uzyskać mozliwość komentowania artykułów, zamawiając subskrypcję naszego e-biuletynu.


 


 
 
 
 
 
 
 
 
Ostatnie komentarze
 
 
Oferty pracy
Edukacja marketingowa
Ludzie
Firmy
Przetargi
 
 
Kategorie
Advertainment
Ambient media
Badania marketingowe
Biblioteczka
Design
E-mail marketing
Experiential marketing
Felieton
Handel detaliczny
Kampanie reklamowe
Kampanie społeczne
Konkursy reklamowe
Marketing bezpośredni
Marketing internetowy
Marketing młodzieżowy
Marketing mobilny
Marketing partyzancki
Marketing polityczny i miejsc
Marketing relacji
Marketing społecznościowy
Marketing szeptany
Marketing wirusowy
Media
Obsługa klienta
Prawo
Programy lojalnościowe i CRM
Promocje sprzedaży
Public relations
Reklama zewnętrzna
Shockvertising
Trendy
Zarządzanie marką
Zbędnik
 
Archiwum
Inspiracje:
nr 627 (24.05)
wszystkie wydania
Tematy:
nr 616 (24.05)
wszystkie wydania
 
 
 
Partnerzy:

Strona główna
Wiadomości
Inspiracje
Tematy
Raporty
Subskrypcja
Wyszukiwarka
Oferty pracy
Edukacja marketingowa
Kontakt z redakcją
Reklama w serwisie
Przyślij informację / artykuł
Partnerzy
Ochrona prywatności
YouTube
Facebook
Issuu
RSS
Copyright 2010 Pallad Media SC
 0.094272136688232